Logo

Rok szkolny 2017/2018

EWALUACJA REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W DYDNI

Rok szkolny 2017/2018

 

W roku szkolnym 2017/2018 jako priorytet w zakresie realizacji zadań Szkoły Promującej Zdrowie obrano higiena osobista i higiena otoczenia czyli niewłaściwe nawyki higieniczne naszych wychowanków.

Działania w tym zakresie opierały się głównie na zajęciach prozdrowotnych prowadzonych przez koordynatora we wszystkich grupach, jak i również podczas codziennych zajęć (mycie zębów, toaleta przed posiłkami i zwracanie uwagi przez nauczycieli na dokładne mycie rąk po korzystaniu z ubikacji). Na zajęciach dzieci zdobywały wiedzę na temat higieny osobistej jak i swojego otoczenia, poznały podstawowe zagadnienia związane z higieną i dbaniem o swoje zdrowie.

 

Edukacja dzieci z zakresu edukacji zdrowotnej obejmowała następujące tematy:

 • Pojęcie zdrowia i jego rodzaje.
 • Co służy a co szkodzi zdrowiu.
 • Pojęcie higieny i sposoby jej przestrzegania.
 • Higiena osobista, ustalenie kiedy należy myć ręce i jak należy je myć.
 • Codzienne zabiegi higieniczne, dbanie o estetykę swojego wyglądu, czystość i schludność ubioru.
 • Higiena jamy ustnej, prawidłowe mycie zębów.
 • Konkurs plastyczny „Co lubią moje ząbki”.
 • Czystość i schludność ubioru. Dobór odzieży stosownie do pogody.
 • Higiena pomieszczeń.
 • Higiena podczas przyrządzania i spożywania posiłków.
 •  Higiena pomieszczeń.
 • Higiena podczas przyrządzania i spożywania posiłków.
 • Niebezpieczne zarazki, - bakterie wirusy.
 • Higiena pracy, zabawy.
 • Sen i jego waga.
 • Zawód lekarza i znaczenie jego pracy.
 • Ćwiczenia gimnastyczne różnymi metodami (Labana, Orffa, Kniessów, Sherborne, Dalcrozea).
 • „Ruch  to zdrowie”- aktywne sposoby spędzania wolnego czasu.
 • „Kubusiowi przyjaciele natury”- ćwiczenia rusz się z Kubusiem.
 • Rajd pieszy po okolicy przedszkola.
 • Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola, placu zabaw.
 • Bezpieczna droga do przedszkola – poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego, spotkanie z policjantem.
 • Potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z osobami „obcymi” – próby znalezienia wyjścia z określonej trudnej sytuacji, poznanie numerów telefonów policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
 • Ważne zawody: pielęgniarka i aptekarz.
 • Obchody świąt: Światowego Dnia Chorych, Światowego Dnia Wody, Światowego Dnia Zdrowia.
 • Konkurs wiedzy o zasadach higieny.

 

Podczas prowadzenia zajęć można było zauważyć duże zainteresowanie zajęciami, przedszkolaki były bardzo aktywne, chętnie brały udział w doświadczeniach, zabawach, pracach zespołowych. Były również wdrażane do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Na podsumowanie działań edukacji zdrowotnej przeprowadzono wśród dzieci konkurs wiedzy o higienie osobistej i higienie otoczenie, w którym usystematyzowały one swoją dotychczasową wiedzę oraz uczyły się zdrowej rywalizacji. Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami. Dzieci wykazały się dużą wiedzą i zorganizowanym. Zajęcia prozdrowotne przeprowadzono zgodnie z harmonogramem. Założone cele i tematy na II półrocze nie zostały w pełni zrealizowane, ponieważ nie udało się zorganizować spotkania ze stomatologiem i  wycieczki do pobliskiego ośrodka zdrowia oraz apteki na spotkanie z pediatrą i farmaceutą.

Oprócz omawianej tematyki związanej z higieną dzieci uczyły się również podstaw zdrowego żywienia (wykonanie plakatu „Piramida Zdrowego Żywienia” – praca w grupach), nabywały wiedze na temat doboru odzieży stosownie do pogody oraz czystość i schludność ubioru. Dzieci aktywnie brały udział w ćwiczeniach gimnastycznych różnymi metodami (m.in. W. Sherborne,), wdrażane również były do aktywnego sposoby spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Realizacja zadań Przedszkola Promującego Zdrowia przyniosła pozytywne efekty w zakresie zdrowia dzieci i nabytych przez nie nawyków prozdrowotnych, co potwierdzają obserwacje nauczycieli, spostrzeżenia personelu przedszkola, a przede wszystkim opinie rodziców, wyrażane w czasie spotkań, zebrań grupowych czy też rozmów indywidualnych:

- dzieci wiedzą w jaki sposób należy dbać o zdrowie, posiadają wiedzę na temat zdrowia, wiedzą jakie czynniki maja na nie wpływ

- znają współzależność pomiędzy zdrowym odżywianiem a zachowaniem zdrowia;

- wiedzą, w czym występują witaminy, znają ich nazwy np. A,B,C,D;

- wiedzą jak należy się zachowywać w grupie, w przedszkolu , na placu zabaw, itp.; 

- przestrzegają form grzecznościowych, uczą się szanować starszych;

- podniosła się jakość prowadzonych ćwiczeń i zabaw ruchowych;

- dzieci i dorośli dostrzegają potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego, również poza przedszkolem;

- dzieci potrafią zachęcać rodziców do wspólnego, aktywnego wypoczynku;

- dzieci uczą się zdrowej rywalizacji, umiejętności godzenia się z porażką w trakcie organizowanych spotkań i uroczystości;

- potrafią właściwie zachować się i godnie reprezentować przedszkole;

-dzieci wiedzą że dbanie o czystość osobistą sprzyja zdrowiu;

- dzieci samodzielnie wykonują zabiegi higieniczne;

- dzieci opanowały umiejętność kulturalnego jedzenia;

- uczą się tolerancji i szacunku. 

Podsumowując działania przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej można wysunąć następujące wnioski:

 • dzieci chętnie nabywają wiedzę i lubią działania praktyczne a dzięki różnorodnym metodom i formom pracy przedszkolaki są aktywne na zajęciach;
 • znają i stosują podstawowe zabiegi higieniczne;
 • rozróżniają i nazywają przybory higieniczne i znają ich przeznaczenie;
 • grupy starsze potrafią samodzielnie się ubrać i dostosować ubiór do pogody i pory roku;
 • wiedzą na czym polega zdrowe odżywianie.

Opracowanie: Dorota Brewczak

 

 

 

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.