Logo

Badanie II Standardu Przedszkola Promującego Zdrowie - rok szkolny 2018/2019

Badanie II standardu Przedszkola Promującego Zdrowie

 

         Badanie klimatu społecznego w Samorządowym Przedszkolu w Dydni odbyło się w czerwcu 2018 roku wśród pracowników przedszkola i rodziców dzieci uczęszczających do placówki. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.

 

Podsumowanie wyników badań ankietowych

Rodzice są zadowoleni z pracy Samorządowego Przedszkola w Dydni. W ich opinii przedszkole jest miejscem przyjaznym ich dzieciom, sprzyja ich rozwojowi intelektualnemu, społecznemu, moralnemu i kulturalnemu oraz rozwija ich zainteresowania poprzez: organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, organizowanie wyjść i wycieczek, imprez i uroczystości przedszkolnych; udział dzieci w przedstawieniach, konkursach, zabawach, zajęciach dydaktycznych (m.in. nauka wierszy i piosenek, gry i zabawy; stawianie dzieciom zadań, zachęcanie ich do aktywności) oraz zajęciach dodatkowych (zajęcia taneczne, muzyczne i artystyczne), nauka zasad zachowania w przedszkolu i poza nim. Rodzice cenią bogatą ofertę przedszkola (rozszerzona nauka języka angielskiego, zajęcia dodatkowe, zajęcia z logopedą itp.). Według ankietowanych dzieci czują się w przedszkolu szczęśliwe, bezpieczne, spokojne, doceniane i akceptowane przez innych. Rodzice cenią sobie pracę nauczycieli, z którymi mają bardzo dobry kontakt.  Najbardziej doceniają konsultacje indywidualne i telefoniczne, wspólne organizowanie imprez przedszkolnych, jak również udział w zajęciach otwartych . W opinii rodziców nauczyciele mają właściwe (indywidualne) podejście do dzieci, są życzliwi i serdeczni, tworzą miłą atmosferę, są zaangażowani, rozumieją potrzeby dzieci i zaspokajają je, wiele wymagają od siebie, zapewniają wychowankom właściwą opiekę. Równie dobrze rodzice oceniają pracę pomocy nauczyciela. Natomiast relacje z Dyrektorem rodzice opisują  jako bardzo dobre bądź dobre.  Większość ankietowanych uznaje, że obieg informacji pomiędzy rodzicami a przedszkolem jest bardzo dobry, a informacje o pracy przedszkola są wystarczające. Ankietowani równocześnie oczekują więcej informacji na temat postępów ich dzieci w nauce, informacji o ich zachowaniu w przedszkolu oraz podpowiedzi jak pracować z dziećmi w domu. Według rodziców przedszkole reaguje na ich pytania i sugestie oraz umożliwia im kontakt ze specjalistami. Ankietowani dobrze oceniają współpracę przedszkola z rodzicami, która polega głównie na organizacji i uczestnictwie w przedszkolnych imprezach i uroczystościach, udziale w przedszkolnych akcjach, przedstawieniach dla dzieci, zajęciach otwartych, szkoleniach, warsztatach i spotkaniach (większość rodziców regularnie bierze w nich udział).

 

            Wnioski z badań:

- klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu dzieci i rodziców;

 - rodzice są zadowoleni z pracy przedszkola, dlatego należy kontynuować wysoki poziom usług świadczonych przez przedszkole;

- nauczyciele powinni systematycznie przekazywać rodzicom informacje nt. postępów dzieci w nauce, zachowania dzieci w przedszkolu oraz podpowiadać rodzicom jak pracować z dziećmi w domu;

- należy uwzględnić sugestie rodziców dotyczących urozmaicenia przedszkolnego menu, zamontowania klimatyzacji w sali na poddaszu;

- pracownicy przedszkola uznają, że atmosfera i warunki pracy, relacje z przełożonym i obecny zakres obowiązków są satysfakcjonujące;

-  pracownicy uważają, że placówka ma szacunek i zrozumienie wobec ich  obowiązków rodzinnych pracowników;

- ponad połowa pracowników sądzi, że ich wysiłek i zaangażowanie są doceniane przez przełożonego.

Opracowanie: koordynator programu

Anna Wolwowicz

 

 

 

Zapewnianie bezpieczeństwa wychowankom w Samorządowym Przedszkolu w Dydni

 

Badanie ankietowe dotyczące zapewnienia warunków bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wychowanków Samorządowego Przedszkola w Dydni odbyło się w czerwcu 2018 roku wśród nauczycieli oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.

Podsumowanie wyników badań

- w opinii rodziców przedszkole jest miejscem bezpiecznym;

- według rodziców opieka podczas przychodzenia i odbierania dzieci z przedszkola jest właściwie zorganizowana; 

- prawie wszyscy rodzice twierdzą, że wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu dzieci w przedszkolu;

- rodzice uważają, że przedszkole zapewnia warunki bezpiecznej zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym; jedyne zastrzeżenie budzi zbyt mała ilość drzew w ogrodzie i brak naturalnego cienia w upalne dni;

- rodzice znają zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej;

- rodzice są informowani o zachowaniu ich dzieci w grupie;

- większość rodziców wie, że w przedszkolu realizowany jest program zdrowotny;

- prawie wszyscy rodzice sądzą, ze przedszkole uczy i wdraża dzieci do bezpiecznych zachowań;

- niemal wszyscy rodzice uważają, że ich dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu;

- w opinii rodziców nauczyciele i pracownicy przedszkola mają właściwe podejście do dzieci, tworzą miłą atmosferę, zapewniają dzieciom właściwą opiekę;

- według rodziców przedszkolaki znają zasady zachowania w różnych miejscach (w domu  i na podwórku, w przedszkolu i na placu zabaw, nad wodą, w lesie, w górach, na drodze) oraz  w kontaktach z obcymi osobami, zwierzętami czy przedmiotami;

- większość rodziców twierdzi, że ich dzieci znają numery alarmowe;

- ponad połowa rodziców zapewnia, że ich dzieci wiedzą jak zachować się w sytuacji zagrożenia;

 - nauczyciele przedszkola znają akty prawne regulujące zagadnienia bezpieczeństwa w przedszkolu;

- nauczyciele dbają o bezpieczeństwo psychiczne dzieci wdrażając je do przestrzegania ustalonych norm zachowania;

- nauczyciele dbają o bezpieczeństwo fizyczne dzieci poprzez przeglądu sali pod kątem bezpieczeństwa, prowadzą różnorakie działania w zakresie bezpieczeństwa wychowanków;

- zdaniem nauczycieli dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.

 

            Wyniki badań ankietowych obligują do wyciągnięcia następujących wniosków:                  

  - Samorządowe Przedszkole w Dydni zapewnia bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne swoim wychowankom;

- przedszkole wyposaża swoich wychowanków w wiedzę na temat bezpieczeństwa;

- należy wziąć pod uwagę sugestię jednego z rodziców sugestię, że w ogrodzie przedszkolnym brakuje naturalnego cienia.

Opracowanie: koordynator ptogramu

Anna Wolwowicz

           

 

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.