Logo

Wpływ przedszkola na rozwój dziecka

Wpływ przedszkola na wszechstronny rozwój dziecka

Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.
Robert Fulghum

Przytoczone powyżej słowa oddają w pełni sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te kluczowe umiejętności dzieci zdobywają w przedszkolu. Cóż zatem jest to przedszkole skoro tak bardzo ceni je autor cytatu?
Jedni mówią, że przedszkole to taka „przechowalnia”, gdzie zostawia się dzieci, gdy rodzice idą do pracy. Inni mówią, że to miejsce, gdzie dzieci spędzają czas na bezustannej zabawie. Jeszcze inni traktują przedszkole jako „zło konieczne”- trzeba posłać dziecko, gdyż nie ma innego wyjścia lub ponieważ wzywa obowiązek. Ale czy tak naprawdę każdy z nas wie na czym polega edukacja przedszkolna i jak pracuje się z dziećmi w przedszkolu?
Przedszkole jest instytucją opiekuńczo- wychowawczą, do zadań której należą: wszechstronne wychowanie dzieci, opieka nad nimi, czuwanie nad ich zdrowiem, bezpieczeństwem, stymulowanie rozwoju, wyrównywanie ewentualnych braków oraz współpraca z rodziną i środowiskiem dziecka. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 3 roku życia aż do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Każde przedszkole pracuje według programu nauczania zgodnego z podstawą programową nauczania przedszkolnego. Wszystkie metody pracy, działania, treści nauczania są dostosowane do wieku dziecka. Czas pobytu dziecka w przedszkolu jest odpowiednio podzielony tzn.: co najmniej 1/5 czasu poświęcona jest na swobodną zabawę, co najmniej 1/5 czasu spędzonego w przedszkolu powinna odbywać się na świeżym powietrzu, najwyżej 1/5 czasu poświęcona jest na zajęcia dydaktyczne, pozostały czas (2/5) pozostaje na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. Nie ma wątpliwości, że przedszkole jest dla dziecka, służy dziecku i jego rozwojowi. Przyjrzyjmy się zatem korzyściom płynącym z chodzenia do przedszkola.
Przede wszystkim przedszkole rozwija społecznie. Zmienia ono dotychczasowe życie dzieci, gdyż ozostają one pod opieką obcych osób, stykają się (często po raz pierwszy) z grupą rówieśniczą, a ponadto muszą się dostosować do zasad panujących w przedszkolu. Na początku bywa ciężko, ale przebywanie w grupie daje okazję do zdobycia wielu fantastycznych doświadczeń, o jakie w domu naprawdę trudno.
Dzieci będąc częścią grupy mogą się od siebie uczyć, poznać myśli i potrzeby innych dzieci, uczą się empatii, a także panowania nad emocjami i wyrażania swoich uczuć. Codzienne przebywanie w takiej małej społeczności uczy przedszkolaki przestrzegania norm, współdziałania, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w różnych sytuacjach. Podczas codziennych zajęć i zabaw dzieci uczą się wiele o sobie i otaczających je świecie. Możliwość przebywania z rówieśnikami jest bardzo cenna dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wspólne gry i zabawy, występy i wycieczki dają im wiele radości, rozwijają ich wyobraźnię, dają okazję do wcielania się w różne postacie, uczą przestrzegania reguł i współdziałania. Poznane w przedszkolu osoby dorosłe (nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice) spełniają równie ważną rolę, gdyż pokazują im świat, zabierają w ciekawe miejsca, poświęcają wiele uwagi i troski, a w konsekwencji często stają się ich autorytetami.
Kolejną ważną kwestią jest to, że przedszkole dba o harmonijny rozwój swoich wychowanków. To przedszkolni nauczyciele, często jako pierwsi, odkrywają talenty, predyspozycje dzieci, jak również zauważają ich słabe strony. Dzięki wnikliwej obserwacji nauczyciele opracowują roczny plan pracy z dzieckiem dostosowany do jego wieku i potrzeb. Ważną rolę odgrywają zajęcia dydaktyczne, które są tak skonstruowane, by wzbogacić wiedzę i słownictwo dzieci, by rozwijały procesy poznawcze (m.i.n: myślenie , pamięć i uwagę), sprawność fizyczną, sprawność manualną. Zabawy badawcze, eksperymenty zaspokajają naturalną ciekawość człowieka, zajęcia przyrodnicze i spędzanie czasu na świeżym powietrzu zbliżają dzieci do natury.
Nie ma wątpliwości, że przedszkole przygotowuje swoich wychowanków do nauki w szkole. Codzienne zajęcia dydaktyczne, praca z książką uczą dzieci systematyczności, obowiązkowości, cierpliwości i zaangażowania. Idąc do szkoły przedszkolaki posiadają podstawowe wiadomości na temat najbliższego, a często i dalszego otoczenia, mają duży zasób słów, są samodzielne, odważne i ciekawe świata. Potrafią rysować, wycinać, liczyć, tańczyć, śpiewać i robić wiele różnych rzeczy.
O korzyściach płynących z uczęszczania do przedszkola można by pisać długo, jednakże słowa nie oddadzą w pełni wkładu przedszkola w wielostronny rozwój dziecka. Nie da się też oddać słowami radości wypisanej na twarzy dziecka, gdy poznaje nowe miejsca, gdy bawi się z kolegą, lub gdy nauczyło się samodzielnie zakładać kurtkę. Zapisując dziecko do przedszkola daje mu się nie tylko opiekę ale przede wszystkim szansę na całkowicie nowe doświadczenia, na chwile pełne radości z odkrywania i bycia wśród rówieśników.


Anna Wolwowicz

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.