Logo

Jak pracujemy

JAK PRACUJEMY

 

 

Od roku 2016 w Samorządowym Przedszkolu w Dydni funkcjonują trzy oddziały przedszkolne.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 15.30

Placówka dysponuje przestronnymi, kolorowymi salami dydaktycznymi, łazienkami dostosowanymi do potrzeb małych dzieci i dwoma szatniami. Przedszkole posiada własny zielony ogród położony   w spokojnym miejscu, wyposażony w elementy do rozwijania aktywności fizycznej oraz gier i zabaw ruchowych.

Jesteśmy przedszkolem dwujęzycznym, polsko-angielskim. Termin "wychowanie dwujęzyczne" oznacza taką organizację procesu dydaktycznego w przedszkolu, czy w szkole, w której język drugi jest obok języka ojczystego dzieci środkiem przekazu informacji, wiedzy i środkiem komunikacji.

W procesie tym dzieci wykorzystują swoje naturalne, wrodzone "zdolności uczenia się języka", uczestnicząc w komunikacji językowej z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Edukacja dwujęzyczna w przedszkolu ma niewiele wspólnego z tradycyjnymi metodami uczenia języków obcych. Zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem obcym na zasadzie tzw. pełnego zanurzenia, co w naturalny sposób pozwala przyswoić język angielski. Pomysłowe ćwiczenia, zabawy, gry, piosenki, czy rymowanki są odpowiednio dobierane do potrzeb dzieci, które zadziwiająco szybko zaczynają rozpoznawać komunikaty kierowane do nich w języku obcym i uczą się na nie reagować.

Od września 2011 roku pracujemy na autorskim programie dwujęzycznym "My Little English Adventure"(Moja mała angielska przygoda) autorstwa: Agnieszka Ryba, Anna Wolwowicz, Agnieszka Habrat, Kamila Liebner- Forc, Piotr Romanowski. Program ten powstał we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie.

W swojej pracy korzystamy z wielu metod aktywizujących i wszechstronnie rozwijających naszych wychowanków:

Wykorzystujemy dziecięcą matematykę według E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

Wspomaganie rozwoju umysłowego jest niezmiernie ważne u wszystkich dzieci, nawet u tych, u których rozwój mieści się w normie . W szczególności jednak powinniśmy poświęcić uwagę dziecku, gdy pojawiają się trudności rozwojowe. Pani Edyta Gruszczyk Kolczyńska i Ewa Zielińska na podstawie długich obserwacji stworzyły program wspomagania rozwoju umysłowego łącząc go w jeden proces:

  • - intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,
  • - kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
  • - rozwijanie umiejętności matematycznych dokonywanych w naturalnych sytuacjach życia codziennego, podczas nadarzających się okazji i wymaganych potem na lekcjach matematyki.

Co wyróżnia ten program spośród innych form? Przedstawiany program, nawet gdy przeprowadza się go z dzieckiem bardzo intensywnie, nie jest dla dziecka przykry. Nie wiąże się z długotrwałym wysiłkiem. Jest to forma zabawy, radosnego działania dziecka.

Pracujemy Metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz – jest to system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dzieci. Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Metoda może być wykorzystywana w pracy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się w celu stymulowania rozwoju, jak i z dziećmi o zaburzonym rozwoju w celu rehabilitacji zaburzeń. Spełnia ona również rolę profilaktyczną. Zapobiega występowaniu dysleksji rozwojowych, czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, a tym samym niepowodzeniom szkolnym. Elementem uatrakcyjniającym zajęcia są odpowiednio dobrane do ćwiczeń piosenki o tematyce dziecięcej.

Stosujemy elementy „Gimnastyki mózgu” według metody P. Dennisona - są to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego ich działania. Metoda jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka. Metoda Paula Dennisona przywraca (reaktywuje) naturalny mechanizm samoregulacji organizmu polegający na integracji myśli i działania w procesie uczenia. Dzięki temu, dzieci odzyskują zdolność skutecznego zapamiętywania, słuchania, wykonywania poleceń, lepiej się koncentrują oraz mają większą motywację do nauki. Zastosowanie ćwiczeń Gimnastyki Mózgu („Brain Gym”) pozwala uaktywnić większe obszary mózgu i włączyć do pracy prawą i lewą półkulę równocześnie, co pozwala sprostać wszystkim wymaganiom bez nadmiernego wysiłku i niepotrzebnej straty energii.

Wprowadzamy w świat pisma według metody J. Majchrzak

Wprowadzanie w świat pisma w oparciu o metodę I. Majchrzak możemy rozpocząć z dziećmi w każdym wieku przedszkolnym. Sprawdza się ona zarówno u trzy, jak i sześciolatków. Za pomocą wprowadzonego słowa-klucza każde dziecko może w najłatwiejszy i najbardziej naturalny dla siebie sposób odkryć alfabetyczną strukturę pisma. Jest to relacja znaczeniowa między wyrazem napisanym a słowem mówionym. Dziecko odkrywa, że napisany wyraz jest nośnikiem tego samego znaczenia, co słowo mówione i że kompozycja liter w wyrazie zależy od brzmienia tego słowa.

Wykorzystujemy również zabawy i gry z pedagogiki zabawy KLANZA.

Pedagogika zabawy to tańce i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Przeżycie zadowolenia, radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Tańce dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów, dają ujście nagromadzonym emocjom. Wyzwalają aktywność ruchową, pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości, a animacja przy pomocy ruchu ukazuje klimat w innym świetle.

Zajęcia ruchowe zawierają elementy metody ruchu rozwijającego W. Sherborn

Metoda ta wykorzystuje ruch a także dotyk oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie (świadomość kolan, bioder, tułowia, świadomość środka ciała) i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Czuje się ono w niej bezpiecznie, staje się aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze. Dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie musi być zagrażające, może stać się źródłem nawiązania bliskiego kontaktu, opartego na zaufaniu i współpracy, daje możliwość poczucia wspólnoty i przeżycia szczęścia.
Warunkiem prowadzenia zajęć jest zabawowa, radosna atmosfera, możliwość osiągania sukcesu w każdym ćwiczeniu i wspólna satysfakcja z pokonywania trudności.

W codziennej pracy wykorzystujemy również metodę dramy

Drama jest metodą, która umożliwia dzieciom poznawanie świata poprzez działanie. Pozwala na uwzględnienie możliwości psycho- ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym, szczególnie dużą potrzebę ruchu.

Drama nie jest aktorstwem, odbywa się bez scenariusza. Udział w dramie jest możliwy dla wszystkich, jedynym warunkiem jest emocjonalne wczucie się w rolę. Wszystko dzieje się jeden raz i jest wynikiem sytuacji improwizowanej. W dramie nie chodzi o uzyskanie efektów artystycznych . Niekiedy mało efektownie odegrana rola jest silnie przeżywana i przynosi głębokie efekty wychowawcze. Drama jest sposobem poznawania świata. Jest metodą pedagogiczną, w której wchodzenie w określone role, pozwala kreować rzeczywistość.

Podczas komunikacji z dziećmi w języku angielskim stosujemy :

metodę TPR( Total Phisical Response) – metoda reagowania całym ciałem

Metoda pomaga w nauce języka obcego i opiera się na założeniu, że nauka języków obcych jest bardzo podobna do nauki języka ojczystego. Język jest zapamiętywany poprzez wykonywanie fizycznych poleceń wydawanych przez nauczyciela.

Założenia teorii TPR:

Język obcy jest najlepiej (najszybciej, najefektywniej) przyswajany, gdy dziecko (także dorośli) rozumie, czego się uczy (understandable input). Innymi słowy, nie ma sensu uczyć 3 latka angielskich ułamków, gdyż nie zna on ich także w swoim języku ojczystym.
Początkujący uczniowie często przechodzą przez tzw. fazę ciszy (silent period), podczas którego uczą się rozumieć, rozróżniać elementy języka, słowa, reguły, a nie usiłują czy też nie chcą mówić w języku obcym. Jest to jak najbardziej normalny etap w nauce i my nauczyciele i rodzice, nie powinniśmy zmuszać dzieci, aby mówiły. Na pewno przyjdzie na to czas, a dziecko samo zdecyduje kiedy.
Dziecko uczy się najpierw słuchać nowego języka, a następnie ruchem ciała reagować – uczy się rozumieć swojego nauczyciela. Najczęściej na początku są to proste polecenia; Wstań! (Stand up!), Usiądź (Sit down!), Podejdź do tablicy (Come to the blackboard) etc. Każde polecenie nauczyciela jest poparte odpowiednim ruchem, gestem. W ten sposób dziecko uczy się najpierw rozumieć język obcy, a dopiero potem porozumiewać w nim!

TPR jest fantastycznym narzędziem w pracy z dziećmi, dlatego wykorzystujemy je praktycznie w każdym ćwiczeniu, zabawie, piosence. Świetnie sprawdza się podczas wprowadzania nowego słownictwa. Dziecko jest proszone o wykonanie jakiejś czynności i wykonując polecenie poprawnie, utwierdza nas w przekonaniu, że rozumie znaczenie słów.

Metodę naturalną polegającą na zapewnieniu dziecku jak najlepszego kontaktu z językiem obcym w naturalnych, codziennych sytuacjach

Elementy metody bezpośredniej, która polega na używaniu jedynie języka obcego, dzięki czemu dzieci mogą nauczyć się poznawać i postrzegać świat właśnie w tym języku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

Tel: 13 430 32 53

Skrzynka na sygnały

Wypełnij Odpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Dydni
Numery telefonów:
Grupa I
798962708
Grupa II
13 430 32 53
Grupa III
789 023 190
Przedszkolna kuchnia
789 028 880
 
 
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: od 6:30 do 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.